Общи условия

АНУЛИРАНЕ И НЕУСТОЙКИ

 

Подаването на резервации, тяхното потвърждаване, корекции и анулации се осъществява в писмен вид по факс или e-mail. В заявката задължително се отбелязват:

- имената на туристите,  видове стаи и (или) апартаменти;

- брой на децата, възраст;

- вид на услугите;

- дата на пристигане, дата на отпътуване.

На заявката отговаряме писмено с конкретна оферта от страна на хотела.

Резервацията се счита за действителна след авансово плащане на минимум 50 % от стойността на  почивката чрез банков превод. (Изключение: резервацията на ателието се счита за действителна при цялостно предплащане на сумата).

След получаване на аванса, хотелът издава и изпраща на клиента окончателната резервация.

Промени по вече потвърдени резервации се допускат само при възможности от страна на хотелиера и са без заплащане.

Анулации могат да се правят без неустойка до 20 дни преди съответното пристигане на туристите, като авансът се връща след удръжка на 20 лв еднократна такса управление, ако банковият превод е левов и 35 евро за банкови разходи, ако банковият превод е в евро. Анулации в рамките на 20 дни преди датата на пристигане на туристите се правят след удръжка на размера на една нощувка, съгласно цената за съответната заявка за периода май, юни и септември и размера на две нощувки, съгласно цената за съответната заявка за периода юли и август плюс 20 лв. еднократна такса управление.

В случай на непристигане на туристите, преведените суми по резервацията не подлежат на връщане.

Изключение от горните правила: резервация на ателието се извършва с цялостно предплащане и сумата не подлежи на възстановяване.

Услуги, заявени и включени в резервацията, но неизползвани по време на престоя по решение на клиента, няма да бъдат компенсирани от хотелиера, освен в случаите на преждевременно напускане на комплекса при форсмажорни обстоятелства.