Header_terms

Общи условия

РЕЗЕРВАЦИИ: Подаването на резервации, тяхното потвърждаване, корекции и анулации се осъществява в писмен вид. На заявката отговаряме писмено с точна оферта.

Резервацията се счита за действителна след авансово плащане на минимум 50 % от стойността на резервацията чрез банков превод.

Изключение: Резервации, направени в рамките на една седмица преди настаняване се предплащат изцяло.

След получаване на аванса, апартхотелът издава и изпраща на клиента окончателната резервация.

Промени по вече потвърдени резервации се допускат само при възможности от страна на хотелиера и са без такса.

АНУЛАЦИИ: Анулации могат да се правят без неустойка до 20 дни преди съответното пристигане на туристите, като авансът се връща след удръжка на 20 лв еднократна такса, ако банковият превод е левов и 20 евро, ако банковият превод е в евро. Анулации в рамките на 20 дни преди датата на пристигане на туристите се правят след удръжка на размера на една нощувка, съгласно цената за съответната заявка за периода май, юни и септември и размера на две нощувки, съгласно цената за съответната заявка за периода юли и август.

В случай на непристигане на туристите, преведените суми по резервацията не подлежат на връщане.

Услуги, заявени и включени в резервацията, но неизползвани по време на престоя по решение на клиента, няма да бъдат компенсирани от хотелиера, освен в случаите на преждевременно напускане на комплекса при форсмажорни обстоятелства.

ОТСТЪПКИ: Всички отстъпки и промоции са валидни за резервации с продължителност минимум 3 нощувки.
Заявките по ГОРЕЩИ ОФЕРТИ се обработват в съответствие с условията на конкретната гореща оферта. Различните отстъпки не се сумират. Ползва се най-добрата за госта отстъпка.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД: Всички гости, извършвайки плащане за резервация, приемат Правилника за вътрешния ред на хотела.

В студията и апартаментите НЕ СЕ ПУШИ. Пушенето е разрешено на определени
за целта места.

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ: В хотела НЕ приемаме домашни любимци.

Check-in след 14 часа до 23 часа.
Check-out до 11 часа.